Workflow processes for school students are included in the following links:

 

 1. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)
 2. Gelen Evrak İş Akışı
 3. Giden Evrak İş Akışı
 4. Disiplin Kurulu İş Akışı
 5. Senato İş Akışı
 6. Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu İş Akışı
 7. Doküman Hazırlama İş Akışı
 8. Satın Alma İş Akışı 
 9. Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı İş Akışı
 10. Yönetim Kurulu İş Akışı
 11. Lisansüstü Programlar İçin Kontejyan Belirleme İş Akışı 
 12. Haftalık Ders Programı ve Dağılımı İş Akışı
 13. Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı
 14. Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt İş Akışı
 15. Yükseklisans Programlarına Öğrenci Kabulü İş Akışı
 16. Önlisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü İş Akışı
 17. Önlisans ve Lisans Programlarına Kesin Kayıt İş Akışı
 18. Dikey Geçişle Kesin Kayıt Yaptıranların İntibak İşlemleri İş Akışı
 19. Öğrencilere Akademik Danışman Atanması İş Akışı
 20. Ders Kaydı İş Akışı
 21. Yaz Okulu Ders Kaydı İş Akışı 
 22. Not Durum Belgesi İş Akışı
 23. Onaylı Ders İçerikleri iş Akışı
 24. Öğrenci Belgesi İş Akışı
 25. Öğrenci Pasaport Talebi İş Akışı
 26. Öğrenci Kimliği İş Akışı
 27. Öğrenci Kimlik Bilgilerinde Değişiklik İş Akışı
 28. Sınav Sonuçlarının ÖİBS İşlenmesi İş Akışı
 29. Sınav Sonucuna İtiraz İş Akışı
 30. Öğrenci Stajları İş Akışı
 31. Öğrenci Kaydının Silinmesi İş Akışı
 32. Mezuniyet İşlemleri İş Akışı
 33. Bütçe Hazırlama İş Akışı
 34. Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı
 35. Avans ve Kredi İşlemleri İş Akışı
 36. Ek Ders ve Fazla Çalışma İşlemleri İş Akışı
 37. Harç İadesi İşlemi iş Akışı
 38. Kişilerden Alacak İşlemi İş Akışı
 39. Maaş Ödeme İşlemi İş Akışı
 40. SGK ve Vergi Borcu İşlemleri İş Akışı
 41. Taşınırların Muhasebeleştirilmesi işlemi İş Akışı
 42. Kayıt Dondurma İşlemi İş Akışı
 43. Ön Mali Kontrole Tabi Tutulacak Ödeme İşlemlerinin İş Akışı
 44. Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme İşlemi İş Akışı
 45. Ders Telafisi İş Akışı
 46. Ders Yükü Formu Hazırlanmasının İş Akışı
 47. Mazeret Sınavı iş Akışı
 48. Sınav Programı Hazırlama İş Akışı
 49. Arşiv Hizmetleri İş Akışı
 50. Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı Akışı
 51. Gezi Faaliyeti İş Akışı
 52. Sınav Gözetmen Görevlendirmesi İş Akışı
 53. Muafiyet Başvuru İş Akışı
 54. Evrak Kayıt Sonrası İş Akışı
 55. Öğretim Elamanı İzin Kullandırma İş Akışı
 56. Personel İşe Başlama İş Akışı 
 57. Ders İçerik Belirleme İş Akışı
 58. Personel İşten Ayrılma iş Akışı
 59. Öğretim Elamanı Görev Süresi Uzatımı İş Akışı 
 60. Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı
 61. Bölüm Başkanı Belirleme İş Akışı
 62. Ders Görevlendirmesi İş Akışı
 63. Muafiyet Sonrası İş Akışı
 64. Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı İş Akışı
 65. Akademik Personel İzin İş Akışı
 66. İdari Personel Yıllık Mazeret İzin İş Akışı
 67. Emekli Kesenek Ödeme İş Akışı
 68. Öğretim Elemanı Not Düzeltme Başvuru İş Akışı
 69. Yatay Geçiş İş Akışı
 70. Akademik Personel Alımı İş Akışı
 71. Devir Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akışı
 72. Hibe Edilen Mal-Malzemenin Çıkışı İş Akışı
 73. Hurdaya Ayrılan Mal-Malzeme Çıkışı İş Akışı
 74. İdari Personel Naklen Geçiş İş Akışı
 75. İstifa-Askerlik-Ücretsiz İzin İşlemleri İş Akışı
 76. Kıst Maaş Hazırlama İş Akışı
 77. Maaş Hazırlama İş Akışı
 78. Öğretim Elemanı İzin Kullandırma İş Akışı
 79. Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akışı
 80. Ölüm Yardımı Ödeme İş Akışı
 81. Sınav Ücreti Ödeme İş Akışı
 82. Zimmet Verme İş Akışı
 83. Zimmetten Düşme İş Akışı
 84. Yeni Doküman İş Akışı