Jacuzzi, whirlpool, underwater pressure massage, jet shower, rain shower, etc. are used 

in this clinic in order to
use of water for therapeutic purposes and utilize of mechanical effect of water.

Both in local and general applications, due to the turbulence effect and temperature of the water, hydrotherapy causes

relaxation, decrease in pain, increase in mobility. In our clinic:

-Inflamatory Rheumatic Diseases (Rheumatoid Arthritis, Ankylosing Spondylitis, Psoriatic Arthritis, Collagen Tissue Diseases, etc.)
-Degenerative Joint Diseases
-Rheumatic Muscle and Soft Tissue Diseases (Fibromyalgia, Periarthritis, Tendinitis, Bursitis, Epicondylitis etc.)
-Low back- neck pain
-Bone-Metabolic Diseases (Osteporosis, Paget's Disease, Gut etc.)
-Orthopedic and Neurological Rehabilitation (Fractures, Paralysis, MS, CP, Parkinson, etc.)
-Sports Injuries and Rehabilitation
-Mood Motivation and Fitness Training Exercise Programs
-Geriatric Rehabilitation Programs are implemented.

 

 

 

 

 

 

Suyun tedavi amaçlı kullanılması ve suyun mekanik etkisinden faydalanılması amacıyla jakuzi, whirlpool, su altı basınçlı masaj, jet duş, yağmur duşu vb yöntemlerin kullanıldığı birimdir. Suyun türbülans etkisi ve sıcaklığı hem lokal olan uygulamalarda hem genel olan uygulamalarda relaksasyon, ağrıda azalma, hareket kabiliyetinde artış oluşturmaktadır. Ünitemizde
• Inflamatuar Romatizmal Hastalıklar (Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Psoriatik Artrit, Kollajen doku hastalıkları vb.)
• Dejeneratif Eklem Hastalıkları
• Romatizmal Kas ve Yumuşak Doku Hastalıkları (Fibromiyalji, Periartrit, Tendinit, Bursit, Epikondilit vb.) 
• Bel-Boyun Ağrıları 
• Kemik-Metabolizma Hastalıkları (Osteporoz, Paget Hastalığı, Gut vb.) 
• Ortopedik ve Nörolojik Rehabilitasyon (Kırıklar, Felçler, MS, CP, Parkinson vb.) 
• Spor Sakatlıkları ve Rehabilitasyonu 
• Moral Motivasyon ve Kondüsyon Artırma Egzersiz Programları 
• Geriatrik Rehabilitasyon Programları uygulanmaktadır.